En değerli sermayemiz, insan kaynağımızdır. Ürün ve hizmet kalitemiz, çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En yetenekli ve deneyimli personeli çekmek ve istihdam etmek, çalışanlarımızın yeteneklerinden en üst düzeyde faydalanmak için çaba sarf etmek, iş verimliliğini artırmak ve mesleki gelişimlerine destek olmak, işbirliği ve dayanışmanın geliştiği bir çalışma ortamı sağlamak firmamızın sürdürülebilirliği ve başarısı için izlediğimiz temel yaklaşımdır.

 

Personel alımından itibaren objektif değerlendirme yöntemlerini kullanarak adaylara eşit fırsatlar sunmak, iş güvenliği ve çalışan sağlığına önem vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak, iş isteğini artırmak ve olumlu insan ilişkilerinin gelişebileceği bir atmosfer yaratmak, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak, görevlerine bağlılıklarını artırmak için çeşitli aktiviteler düzenlemek, yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, iş etkinliğini ve verimliliği artırmak için düzenlemeler yapmak, çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek ve eğitim organizasyonlarına destek olmak, Tost-u Şahane olarak İnsan Kaynakları politikalarımızın temelini oluşturur.

Bu yaklaşımımızla, çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş tatminini artırmayı, işletmemizin başarısını ve rekabet gücümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz.